Profil

Personlige data

Født: 30. September 1969
Adresse: Overdrevsvejen 31, Lellinge,
4600 Køge
Telefon: +45 5621 6509
Mobil: +45 3068 7509
E-mail: shf@friis-eng.dk
Civil-status: Gift, 2 børn
Ryger ikke
Egen bil

Kompetencer

 • Projektering af procesanlæg
 • Anlægslayout
 • Rørføring
 • 3D og 2D Tegning i AutoCAD
 • 3D-tegning i PDMS og Inventor
 • Planlægning
 • Koordinering
 • Struktureret arbejdsform
 • Ansvarsbevidst, pålidelig, omhyggelig, detaljebevidst
 • Byggepladserfaring

Erhvervserfaring

2005- Stiftet egen virksomhed – Friis Engineering – og har gennem denne leveret konsulentopgaver til bl.a. F.L.Smidth Airtech A/S, Polyproject Sweden AB, PILUM AB, Getinge Water Systems A/S, Alfa Lavla og BWE. Opgaverne har omfattet: Layout, projektering, rørføring, P&I diagrammer, detaljetegninger og samlingstegninger til spildevandsanlæg, røgrensningsanlæg, partikelfiltre, rendampanlæg og FGD-anlæg.

2003-2004 F.L.Smidth A/S. Projektering af råmølleri til cementfabrik i Saudi Arabien.

2001-2003 FLS miljø a/s / FLS Airtech West Burton Power Station, England. Bosiddende i England. Design af platforme, as built opdatering, opretning af 3D-modeller m.m. til afsvovlingsanlæg bestående af 4 absorbere, kanaler, 8 booster fans, 2 200m høje skorstene, afvandings- og spildevandsanlæg incl. rørprojekt, 2 kalkmøller, slurry tanke, kalk- og gipslagre, transportbånd, bygninger, veje og jernbane.

1997-2001 FLS miljø a/s Teknisk projektleder for elektrofilterinstallationer til bl.a. cement-, papir-, stål- og kraftværksindustrier i hele verden. Arbejdet spænder fra tilbudsprojekter til ordreafvikling af anlæg typisk bestående af elektrofilter, kanaler, kompensatorer, understøtninger, ventilatorer, spjæld, støvtransport og adgangsforhold. Arbejdet som teknisk projektleder bestod bl.a. i:

 • Styring af tekniske projektplaner og involverede ressourcer på 1-3 medarbejdere (ingeniører og tekniske tegnere)
 • Koordinering mellem forskellige afdelingers delkomponenter til anlægget
 • Koordinering af ressourcer med resten af afdelingen
 • Kontakt til kundens rådgivere
 • Design af anlægget
 • Udarbejdelse af anlægsdokumentation
 • Anlægget blev tegnet i AutoCAD 3D og modellen blev herefter benyttet som grundlag for tegningsmaterialet.

Dette arbejde har ført mig til mange steder i verden: Polen, Tyskland, Sverige, Chile, Tyrkiet og Spanien. På rejserne har jeg, i samarbejde med kundens folk, sørget for at fremskaffe nødvendig tegningsdokumentation og udført opmålinger for at kunne designe anlægget så præcist som muligt. 1995-1997 FLS miljø a/s Layoutudarbejdelse bl.a. for afsvovlingsanlægget Polaniec i Polen. Anlægget består af 2 absorbere, 2 booster fans, kanaler, diverse tanke, afvandings- og spildevandsanlæg incl. rørprojekt, samt adgangsforhold. Omhyggelig placering og indbyrdes koordinering af alle komponenter var nødvendig for et velfungerende anlæg, som det endte med at blive.

Uddannelse

Civilingeniør, bygningslinien fra Danmarks Tekniske Universitet, januar 1995. Eksamensprojektet blev udført på Laboratoriet for bygningsmaterialer. Omhandlede cementteknologi.

Kurser

 • Inventor (forår 2013). NTI CAD center
 • Svensk (efterår 2012). International Communication.
 • PDMS (Maj 2008). Hos BWE.
 • Projektledelse (december-januar 2005).IAK. Kurset, som varede 6 uger, gav en grundig uddannelse i bl.a.
 • planlægning, økonomistyring, budgetlægning, risikoanalyse, underleverandørstyring, kommunikation, MBTI
 • typebestemmelse, teamledelse og meget mere.
 • Inventor (2004). NTI CAD center.
 • Cementfabrikken (2004). F.L.Smidth.
 • Spansk (2001). FLS miljø a/s.
 • Assertiv kommunikation (2000). Actus.
 • Tysk (1998). FLS miljø a/s.

IT

Superbruger: 3D og 2D-tegning i AutoCAD. Bruger: Inventor, PDMS, Microsoft Word, Lotus Word Pro, Excel, Lotus 123, Microsoft Project, Internet. samt diverse andre programmer nødvendige i det daglige arbejde.

Sprog

Engelsk på forhandlingsniveau Behersker tysk Behersker svensk Kendskab til fransk Kendskab til spansk

Personlighed

I en personlighedsanalyse har jeg profilen ISTJ, hvilket betyder, at følgende stikord passer på mig: ansvarsbevidst, påpasselig, struktureret, praktisk, punktlig, jordnær, pligtopfyldende, fornuftig, omhyggelig, pålidelig, detaljebevidst, faktaorienteret.

Fritidsinteresser

Jeg har spillet musik siden jeg var helt lille. Dengang var det klaver og blokfløjte. Senere startede jeg på trompet, og jeg har de sidste 25 år spillet i Kvindelige Marineres Musikkorps. Her har vi for et par år siden indspillet en CD. Min anden store interesse er madlavning, og jeg nyder at planlægge og gennemføre en kulinarisk oplevelse for vores gæster. Derudover har vi en stor have, som jeg holder meget af at arbejde i.

Sociale medier

linkedin_icon