Profil

Personliga data

Född: 30. september 1969
Adress: Overdrevsvejen 31, Lellinge,
4600 Køge, Denmark
Privat: +45 5621 6509
Mobil: +45 3068 7509
E-mail: shf@friis-eng.dk
Civilstatus: Gift, dotter på 15, och son på 13.
Röker inte.
Egen bil.

Kompetenser

 • Projektering av processanläggningar
 • Anläggningslayout
 • Rördragningar
 • 3D och 2D ritning i AutoCAD
 • 3D ritning i PDMS
 • Planering
 • Koordinering
 • Strukturerad arbetsform
 • Samvetsgrann, pålitlig, noggrann, detaljmedveten
 • Byggarbetsplatserfarenhet

Yrkeserfarenhet

2005

Instiftat egen verksomhet – Friis Engineering – och har genom denna levererat konsultuppdrag till bl.a. F.L.Smidth Airtech A/S, Polyproject Sweden AB, Getinge Water Systems A/S, Haldor Topsøe A/S, BWE och många flera. Uppdragen har bl.a. omfattat layout, projektering, rördragning, PoI diagram och detaljritningar till vattenreningsanläggningar, kondenseringsanläggningar, FGD anläggningar, partikelfilter och Pure Steam anläggningar. Dessutom ritning och en 3D-animationsfilm av ett påsfilter.

2003-2004

F.L.Smidth A/S.

Projektering av råkvarnanläggning till cementfabrik i Saudiarabien.

2001-2003

FLS miljø a/s / FLS Airtech.

West Burton Power Station, England. Bodde I England. Arbetet omfattade bl.a. design av plattformar, as-built uppdatering och revision av 3D-modeller. Avsvavlingsanläggningen bestod av 4 absorber, rökgaskanaler, 8 fläktar, 2 200 m höga skorstenar, avvattnings- och vattenreningsanläggning inkl. rörprojekt, 2 kalkkvarnar, slamtankar, kalk- och gipslager, transportband, byggnader, vägar och järnväg.

1997-2001

FLS miljø a/s.

Teknisk projektledare för elektrofilterinstallationer till bl.a. cement-, pappers-, stål- och kraftverksindustrier i hela världen. Arbetet spann från offerter till projektavveckling av anläggningar, som typiskt bestod av elektrofilter, kanaler, expansioner, kanalstöd, fläktar, spjäll, stofttransport och plattformar.

 • Arbetet som teknisk projektledare bestod bl.a. av:
 • Styrning av tekniska projektplaner och involverade resurser på en till tre medarbetare (ingenjörer och tekniska ritare)
 • Koordinering mellan olika avdelningars delkomponenter till anläggningen
 • Koordinering av resurser med resten av avdelningen
 • Kontakt till kundens rådgivare
 • Design av anläggningen
 • Utarbeta anläggningsdokumentation

Anläggningen ritades i AutoCAD 3D och modellen användes sedan som underlag för ritningsmaterialet.

Detta arbete har fört mig till många ställen i världen: Polen, Tyskland, Sverige, Chile, Turkiet och Spanien. På resorna har jag, i samarbete med kunden, sörjt för att skaffa fram nödvändig ritningsdokumentation, och utfört mätningar för att kunna designa anläggningen så exakt som möjligt.

1995-1997

FLS miljø a/s.

Layout för bl.a. avsvavlingsanläggningen Polaniec i Polen. Anläggningen bestod av 2 absorber, rökgaskanaler, 2 fläktar, avvattnings- och vattenreningsanläggning inkl. rörprojekt, slamtankar och plattformar.

Noggrann placering och inbördes koordinering av alla komponenter var nödvändigt för en välfungerande anläggning, som uppnåddes till slut.

Utbildning

Civilingenjör, byggnadslinjen från Danmarks Tekniske Universitet, januari 1995. Examensuppgiften utfördes på Laboratoriet for Bygningsmaterialer. Den rörde sig om cementteknologi.

Kurser

 • Inventor (våren 2013). NTI CAD center.
 • Svenska (hösten 2012). International Communication.
 • PDMS (2008). Hos BWE.
 • Projektledning (december-januari 2005). IAK.
 • Inventor (2004). NTI Cad center.
 • Cementfabriken (2004). F.L.Smidth.
 • Assertiv kommunikation (2000). Actus.

IT

Superanvändare: 3D och 2D ritning i AutoCAD

Användare: Inventor, PDMS, Microsoft Word, Excel, Lotus 123, Microsoft Project, Inventor, Solid Works, Internet samt diverse andra program, som är nödvändiga i det dagliga arbetet.

Språk

 • Engelska på förhandlingsnivå
 • Behärskar tyska
 • Behärskar svenska
 • Känner till franska
 • Känner till spanska

Personlighet

I en personlighetsanalys har jag profilen ISTJ, vilket betyder att följande ord passar på mig: Samvetsgrann, noga, strukturerad, praktisk, punktlig, jordnära, plikttrogen, förnuftig, pålitlig, noggrann, detaljmedveten, faktaorienterad.

Fritidsintressen

Jag har spelat musik sedan jag var liten. Jag började med piano och blockflöjt. Senare blev det trumpet, och jag har de senaste 25 åren spelat i Kvindelige Marineres Musikkorps. Vi spelade in en CD för några år sedan.

Mitt andra stora intresse är matlagning, och jag njuter av att planera och genomföra en kulinarisk upplevelse för våra gäster.

Dessutom har vi en stor trädgård, som jag gärna jobbar i.

Sociala media

linkedin_icon