Tjänster

Friis Engineering erbjuder professionella ingenjörs- och rituppdrag på konsultbasis.

Uppdragen kan t.ex. vara:

  • Projektering, design, layout
  • Utarbeta dokumentation
  • Rituppdrag inom 3D och 2D, PoI diagram/flödesschema
  • Projektledning, koordinering, projekttidsplaner

Firmans högsta prioritet är att uppdragslösningarna ska kännetecknas av professionalism. De ska vara genomarbetade och hålla hög kvalitet.

Naturligtvis levereras också våra uppdrag i tid.

Uppdragen kan utföras i följande program:

  • AutoCAD 2000-2012 2D- och 3D-ritning
  • PDMS
  • Microsoft Office program
  • Microsoft Project

Priset för tjänsterna beror på typen av uppdrag. Dessutom kommer omfattningen och tidshorisonten också att vara av betydelse. Därför avtalas pris för varje enskilt projekt.